Byåsen Toppfotball

Byåsen Toppfotball og Byåsen Kvinnefotball etablerte Byåsen Fotballakademi, høsten 2017 og fikk samtidig en samarbeidsavtale med Byåsen videregående skole. Ordningen har vært en suksess og fra høsten 2018 styrkes tilbudet.

Onsdag 6.september var Byåsen Fotballakademi i gang på Byåsen Arena. Trener Rudi Lassesen (bildet) tok imot rundt 20 elever fra Byåsen videregående skole, til tidenes første trening ved Byåsen Fotballakademi. 

Det er primært elevene ved de to ulike gruppene i toppidrett som i første omgang får benytte seg av dette helt nye tilbudet, men det skal også være mulig for andre å delta. Man må ikke være medlem av en Byåsen-klubb for å delta på akademitreningene, men ha en klubbtilhørighet. Treningen foregår i skoletiden og omfatter en gruppe bestående av både jenter og gutter, da Byåsen har egne toppfotballsatsinger både for kvinner og menn. Akademiet og skolen tilbyr toppidrettselevene fem timer trening og teori i uka, der to timer er forbeholdt individuell fotballtrening med en godt utdannet trener.

Den nye akademi-satsingen er ikke så omfattende som norske toppklubber har, men det er trolig likevel ganske unikt sammenlignet med andre mindre lokalklubber. Akademiet kom i gang etter et initiativ våren 2017, fra toppfotballsatsingene i Byåsen-systemet.

-Allerede fra første henvendelse var det positive signaler fra Byåsen videregående skole, som har mange elever med stor interesse for idrett. Og nå er vi endelig i gang med det vi håper skal bli en av landets bedre utviklingssystemer blant lokale fotballklubber, sier styreleder Atle Bersvendsen i Byåsen Toppfotball og styreleder Berit Selbo i Byåsen Kvinnefotball. 

En evaluering i 2018 viser at ordningen har fungert meget godt. Treningene er gjennomført etter planen. Klubber, skole og elever er fornøyde, og det er derfor besluttet at akademiet fortsetter fra høsten 2018. Så langt har tilbudet vært forbeholdt toppidrett i 1.trinn og 3.trinn, men det legges fra skolen sin side nå også til rette for å la elevene delta på fotballtreningen i 2.trinnet – selv om det ikke er en formell del av studieplanen. Dette betyr at elevene kan se frem til fotballtrening på dagtid i alle de tre skoleårene ved Byåsen videregående skole.

-Vi er godt fornøyde med utviklingen av akademiet. Her bygger vi stein på stein for å skape en ny plattform for Byåsen-klubbene i rekrutteringsarbeidet. sier styreleder Bersvendsen i Byåsen Toppfotball.

Midt i blinken

- Da henvendelsen kom så var det midt i blinken for hvordan vi og våre dyktige lærere tenker, forklarte avdelingsleder Elin Andersstuen ved Byåsen videregående skole, da hun i 2017 fortalte om skolens deltakelse.

- Når vi inngår i dette samarbeidet så er det fordi vi har tro på at vi kan skape et spennende sportslig og faglig tilbud til elevene, midt i lokalmiljøet. Skolen og treningsanlegget ligger bare noen hundre meter fra hverandre, så det er perfekt for et slikt opplegg. Nå gleder vi oss til å se hva Byåsen fotball og lærerne får til, sa hun videre.

I første omgang er tilbudet altså på fem timer i uka, der to skoletimer drives av Byåsen-klubbene, mens de resterende tre timene har fokus på teori, holdninger, kosthold og basisferdigheter i regi av lærerne ved skolen. 

- Til sammen blir dette en flott pakke for unge idrettsutøvere. Fokuset i akademi-øktene blir dessuten mer på individuell ferdighetsutvikling, enn ren løping og kampsituasjoner. Det får mange av spillerne nok av i sine respektive juniorlag eller a-lag, sa trener Rudi Lassesen ved Byåsen Fotballakademi ved oppstart i fjor. 

Han har en mastergrad i idrettsvitenskap ved NTNU og har UEFA B-trenerkurset. I tillegg har han ansvar for rekruttlag i Byåsen Toppfotball, og skal samarbeide tett med skolerte trenere på både herre- og kvinnesiden. Sammen med de erfarne lærerne ved skolen, så er det til sammen et solid faglig rammeverk rundt akademiet og elevene.

- Dette er et stort skritt i riktig retning. Med en ganske åpen tilnærming til hvem som er med på akademiet, så sikrer vi oss en litt annen profil enn andre akademi. Det er faktisk ikke alltid tydelig om en 17-åring blir kan god eller ikke, så her er vi åpne for at flere enn et fåtall kan utvikle seg.

-Samtidig er Byåsen nå en av få klubber med en slik avtale med en videregående skole, så det er ganske spennende og unikt det vi holder på med, sa Lassesen videre.

Flere målsetninger

Styrelederen i Byåsen Toppfotball sier at det er flere målsetninger med akademi-satsingen. 

- Det er behov for å tenke mer langsiktig. Toppfotballen er krevende, men vi ønsker å utvikle flere lokale spillere som er gode nok for Byåsen-satsingene, og vi ønsker å være med på å legge til rette for at flere kan drive mer med idretten sin gjennom skolen. Kanskje kan dette bidra til å både styrke rekrutteringen vår og forhindre frafall i idretten, som jo er et stort problem, sier Bersvendsen.

Byåsen Toppfotball rykket i 2017 ned fra 2.divisjon, mens Byåsen Kvinnefotball har hatt en sterk sesong og har jaget toppen av 1.divisjon for kvinner, nivået rett under Toppserien. Begge klubbene er enige om at dette er starten på et langsiktig utviklingsarbeid, som skal gå uavhengig av tabellposisjon.

- Klubber kan rykke opp og ned, men vi må likevel starte jobben med å skape en bedre sportslig utviklingsarena for lokale utøvere. Vi ønsker flere og bedre egenutviklede spillere fra bydelen, da må vi legge forholdene bedre til rette for både jenter og gutter, som nå får det samme tilbudet som en del av utdanningen sin, sier styrelederne.

-Dersom alt går slik det skal, så håper vi jo at dette bare er starten på et langsiktig samarbeid, sier samarbeidspartnerne.

 

twitter share
 
        Ligaen avd 5  2020,
Alt seriespill utsettes inntil videre

 vs

Kolstad

 

Byåsen

Serieåpningen 2020 utsettes: 
??.?? 20:00 Byåsen-Ranheim, G19
??.?? 20:00 Verdal-Byåsen, G19
??.?? 16:00 Byåsen2-Steinkjer, 4.div
??.?? 16:00 Kolstad-Byåsen, 3.div
Fotball.no: 1.lag, 2.lag, G19-1

© 2022 Byåsen Toppfotball
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top