Byåsen Toppfotball

Byåsen Toppfotball har blant de minste budsjettet i 2.divisjon, men er samtidig blant de klubbene som har best orden i økonomien. 

Norges Fotballforbund (NFF) har for første gang fått tilsendt regnskaper fra herreklubbene på nivå tre i norsk fotball. For regnskapsåret 2016 rapporterte klubbene i PostNord-ligaen samlede driftsinntekter på totalt 334 millioner. Men for noen av klubbene er det tøffe dager. Med samlede driftskostnader på totalt 346 millioner kroner, leverte klubbene et negativt resultat etter skatt på 14 millioner. Kun ni av 26 klubber leverte positivt resultat i 2016, melder NFF i en pressemelding om økonomioversikten.

Klubbene i PostNord-ligaen har også blitt målt opp mot det finansielle oppfølgingssystemet (FOS), samme system som klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen måles i forhold til. Totalt har ni klubber (35%) blitt kategorisert i kategori III (grønn), fem klubber (19%) i kategori II (gul) og 12 klubber (46%) i kategori I (rød). Til sammenligning ble 9% av herreklubbene i de to øverste divisjonene kategorisert i kategori III (grønn) når FOS ble innført i 2009. 38% av klubbene ble kategorisert i kategori II (gul) og 53% i kategori I (rød).

I oversikten fra NFF så er Byåsen Toppfotball plassert i kategori grønn, som betyr at forbundet mener at resultatet, økonomien og driften i klubben er sunn og god - målt opp mot samme kriterier som klubbene i de to øverste ligaene.

-Vi er selvsagt veldig fornøyde med at Byåsen Toppfotball er blant de ni klubbene i PostNord-ligaen med best orden i økonomien. Å holde orden i eget hus har vært et fokusområde for klubben de siste årene, og den innstillingen skal vi fortsette å ha, sier styreleder Atle Bersvendsen, som berømmer den enorme innsatsen alle i klubben legger ned hver eneste dag.

Budsjettene blant de 26 klubbene i PostNord-ligaen svinger fra 2,5 millioner til 30 millioner. Byåsen tilhører det nederste sjiktet i budsjett. Noen av konkurrentene har altså over ti ganger så store budsjetter å rutte med.

-Det er interessant å se at enkelte store klubber, med store budsjetter, ikke klarer å drive økonomisk sunt. Dette er klubber som dessuten kan rykke opp til Obos-ligaen. Og da er det jo verdt å tenke over hvordan sunn økonomi i klubber belønnes – eller ikke belønnes, fortsetter Bersvendsen.

Størrelsen på klubbene og hvordan de er satt sammen (ren fotballklubb, fleridrettslag og eier av selskap) varierer hos klubbene på nivå tre, noe som også gir utslag i de ulike klubbenes omsetning og økonomi. Selv om egenkapitalandelen samlet sett er på 20% i PostNord-ligaen, er det flere klubber som har negativ egenkapital, melder NFF.

-Siden innføringen av FOS i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien til klubbene i de to øverste divisjonene. Med et større fokus på økonomi også på nivå tre, tror og håper vi å se samme positive utvikling her i løpet av noen år, sier Klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.

-Jeg er glad for at vi nå har tatt i bruk det finansielle oppfølgingssystemet, som har hatt god effekt for Eliteserie- og OBOS-ligaklubbene over tid. Jeg håper og tror at vi med dette også vil se en forbedring av økonomien i PostNord-ligaen de nærmeste årene, sier Kari Lindevik, leder av Divisjonsforeningen i en pressemelding.

twitter share
 
        Ligaen avd 5  2020,
Alt seriespill utsettes inntil videre

 vs

Kolstad

 

Byåsen

Serieåpningen 2020 utsettes: 
??.?? 20:00 Byåsen-Ranheim, G19
??.?? 20:00 Verdal-Byåsen, G19
??.?? 16:00 Byåsen2-Steinkjer, 4.div
??.?? 16:00 Kolstad-Byåsen, 3.div
Fotball.no: 1.lag, 2.lag, G19-1

© 2022 Byåsen Toppfotball
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top